X
Ο Λογαριασμός Μου
Or
 
 
Location

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων και προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας της TicketHour συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις σελίδες της.

 

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοχώρου, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στην TicketHour.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων της TicketHour έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας της TicketHour περιλαμβάνουν:

1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος.

2. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας μας.

3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποiούνται μέσω του www.tickethour.com.cy διέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑΣ

Ο στόχος του TicketHour είναι να κάνει την εμπειρία αγοράς σας εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική. Οι ακόλουθες πολιτικές αγορών έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν ότι κατανοείτε τη διαδικασία αγοράς μέσω του www.tickethour.com.cy καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση οποιασδήποτε ερώτησης ή απορίας. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί άδεια συμμετοχής σε μια συγκεκριμένη εκδήλωση και υπόκειται στους πρόσθετους όρους που ορίζονται σε αυτό το εισιτήριο.

Οποιαδήποτε αγορά εισιτηρίου από εμάς αποτελεί μια νομικά δεσμευτική σύμβαση που υπόκειται σε: (i) αυτήν την Πολιτική αγορών. (ii) τυχόν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που δηλώνεται ότι ισχύουν για ένα αντικείμενο ή/και γεγονός· (iii) άλλους όρους και προϋποθέσεις των συνεργατών της εκδήλωσης ή/και της εκδήλωσης· και (iv) τυχόν όρους και προϋποθέσεις του τόπου διεξαγωγής (συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων εισόδου). Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική αγορών προτού κάνετε μια αγορά.

Αγοράζοντας ένα ή περισσότερα εισιτήρια από εμάς, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής αγορών. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική αγορών ή οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις ή εάν δεν μπορείτε να συμμορφωθείτε με κανέναν από αυτούς, τότε δεν πρέπει να πραγματοποιήσετε αγορά.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν την είσοδο στον χώρο ή να απομακρύνουν οποιοδήποτε άτομο από τον χώρο για λόγους δημόσιας ασφάλειας χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων (συμπεριλαμβανομένου του crowd surfing ή του moshing ή της μη συμμόρφωσης με τα μέτρα που έχουν τεθεί για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19), οποιαδήποτε απαράδεκτη συμπεριφορά που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, ενόχληση ή τραυματισμό ή για οποιαδήποτε παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων των διοργανωτών.

 

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η υπηρεσία πώλησης εισιτηρίων της TicketHour δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι παρακάτω όροι, σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.tickethour.com.cy, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της TicketHour. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς εναπόκεινται και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής κάρτας του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα της TicketHour έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ

Σε περίπτωση που το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο είναι προφανώς λανθασμένο και ασχέτως του λόγου για τον οποίο έγινε αυτό (λάθος εισαγωγή στοιχείων από εσάς ή από λάθος πληροφόρηση που είχατε ή από πρόσκαιρο λάθος στο λογισμικό του www.tickethour.com.cy) τότε η TicketHour θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριο σας και να σας επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου.

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με την TicketHour, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η TicketHour δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η παραλαβή των εισιτηρίων σας, γίνεται είτε από τα προκαθορισμένα σημεία εξυπηρέτησης, είτε -αν πρόκειται για απλό εισιτήριο αγώνα- από τα εκδοτήρια των εκάστοτε εγκαταστάσεων (γήπεδα, θέατρα, κτλ). Κατά την άφιξή σας στην εκάστοτε εγκατάσταση θα πρέπει απαραιτήτως να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα. Συνιστάται, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας να είστε στα σημεία αυτά τουλάχιστον 30' πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.
Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης ο εκάστοτε διοργανωτής θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με την επιστροφή των χρημάτων σας ή την επανέκδοσή τους σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας της εκδήλωσης. Σε περίπτωση ακύρωσης μιας παράστασης, συναυλίας ή διοργάνωσης δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων που σχετίζονται με έξτρα χρεώσεις. Στην περίπτωση που εγκριθεί η ακύρωση κάποιας συναλλαγής, επιστρέφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή του εισιτηρίου και όχι τα Έξοδα Επεξεργασίας και τα Έξοδα Συναλλαγής. Για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο της TicketHour – 77 77 7040.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η TicketHour δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

 

TicketHour

www.tickethour.com.cy

Tηλ. (+30) 210 9673410

Email: cy-info@tickethour.com